Πού είναι το δαχτυλίδι

Ένα παιχνιδάκι που παίζεται εύκολα οποιαδήποτε στιγμή και σε κλειστό χώρο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα δαχτυλίδι και τουλάχιστον 4 παιδιά. 

Ένας κάνει την "μάνα" και κλείνει μέσα στις παλάμες του ένα δαχτυλίδι. Τα υπόλοιπα παιδιά ενώνουν και αυτά τις χούφτες τους αλλά δεν τις κλείνουν εντελώς. Τότε η "μάνα" περνάει τις παλάμες της διαδοχικά μέσα από τις χούφτες του κάθε παιδιού και ταυτόχρονα όλοι λένε το τραγουδάκι: 

Που 'ν' το που 'ν' το το δαχτυλίδι,
ψάξε ψάξε δε θα το βρεις.
Δε θα το βρεις δε θα το βρεις
το δαχτυλίδι που ζητείς.

Κάποια στιγμή η "μάνα" αφήνει να πέσει από τα χέρια της το δαχτυλίδι μέσα στη χούφτα κάποιου από τα παιδιά χωρίς να το καταλάβουν τα υπόλοιπα. Αφού τελειώσει το τραγουδάκι το κάθε παιδί μαντεύει ποιος έχει το δαχτυλίδι. Αυτός που θα μαντέψει σωστά γίνεται η "μάνα" και το παιχνίδι επαναλαμβάνεται.